Navigatie:    Nieuws arrow In Memoriam arrow In memoriam: Ton Philippens - Elton
In memoriam: Ton Philippens - Elton
geschreven door Dokkie   
Monday 15 March 2010

Elton - intro
Elton - intro
Ton Philippens

26 januari 1966 - 16 augustus 2009

Tekst geschreven door Lieke: berichtje voor EJ.........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gedenkteken
gedenkteken
't zal een joar of 6/7 gelije zien.
Eric en iech zoate in de kroeg,
vaan boe oet veer altied op zoondig met een paar maan motor ginge rije.
Kump doar inins eine oangerije dee ver gaar neet koste.
Mer goot, de mins kump in,kump noar us tow geloape en zeet:
Ehhh iech bin Ton,en iech hub gehuurd tot geer eedere zoondag goat toere met de motor.
Maag iech met? ehhhhhh, jezeker maags diech met.

Zoe gezag zoe gedoan, en doar hubbe veer noets spiet vaan gehad.
Eric noamp m op sleeptow um m de fijnere kneepjes vaan 't motorrije bij te bringe.
En zoe, same met die zoondagstoerkes.. hubbe veer hiel get kilometerkes op de bike oafgelag.
Ton woar neet mie allein mer uzze medemotorrijer, mer woard ouch uzze vrund.
Met en met vele de andere medemotorrijers oaf, en noa 2 joar bleve veer met us dreikes euver.

En toen ontdekte Eric het LRT.... t Limburg Racing Team.
Kom zach'r, melle veer us oan.
Mesjien tot ver daan get lui met kriege op de zoondagsrit.
Now, dat hubbe ver geweete.

Ton ( Elton op 't forum ) goeide zich op ziene passie
H'r kos routes oetstippele wie geinen aandere.
Dat had 'r vaan ziene pa hub iech begrepe.
De Eiffel en de Ardenne kos her op zien duimke
want doar woar her altied veur zien werk met de camion
(al daan neet met Moeke...)

En zoe heet Ton daan weer meinige LRTer op sleeptow genome..
Heet met us de sjoenste routes gerije...
Neet allein op de zoondagsritte, ouch wiekende weg en hiel get vakansies.
En es e sjoen laank stuurweegske kwoam , daan kwoam ouch dat linker ermke zoe vaan
Kom mer op sjnelle jonges.....geef gaas!!!!!
En dan wis her tot even later eederein weer op m stond te wachte
want veer wiste nurreges geine weeg haha
En es eine ieder noar hoes wow, dan zag her dee wie her mosde rije.
Ging dee daan ongelukkig verkierd ging Ton derachter oan um m de gooie riechting oet te wieze.

LRT woar hiel belangriek veur Ton,
Mer Ton woar ouch hiel belangriek gewoore veur LRT

Bijnoa eedere LRTer heet op de ein of aandere menier een fijne band met Ton.
Of het noe is vanwege t motorgebeure, de oavende in de kroeg,
gewoen de visites bij elkaar 't basketballe.
De kos met m jenke en de kos met m lache.
Allein al die typiche oetsprake vaan m.

erehaag voor EJ
erehaag voor EJ
 

Rodge vertelde miech tot de jonges oonder elkaar t eens dreuver hadde gehad
wat de gevollige zien, vaan es t ene kier hiel erg fout geit.
Hiele lange deepgoande gesjprekke volgde,
En Ton zien conclusie woar daan oeteindelijk;
Jeh joooohhhhhh, mehhhh jehhhh!!!

Veul lui zagte altied, Ton heet e hart vaan goud
Veuls te goot veur deze wereld.
En mesjien doarum wel, heet get vaan hoegerhand gevoonde
tot her eurreges aanders heller nuudig woar es hey.

Oafgeloupe zoondig goon ver zoe wie bijnoa eedere zoondag de weeg op.
ver hadde ene leuke groep, t woar lekker weer,
ver hadde te gekke stuurweegskes en de umgeving woar schitterend.
Veural dat veld met al die zonneblomme.
doar hadde ver 't nog euver tijdens de middag stop.
Get gegeete get gedroonke get geawhoord.
Sjonnie oetgezweid want dee ging get ieder weg.
Jean-Paul, Stefan, Eric en iech zoe wie altied weer achter Ton oan.
Op weeg noar hoes. Mer Ton heet dat neet mie gehoald.
In ene boch is get misgegaange.
Uzze einigste troes is tot hr gestorve is in t harnas ...zal iech mer zigge.
en tot hr neet dn tied heet gehad um te beseffe wat dr gebeurde.

En daan steis te doar.....
En dan bis te ech wel ff de weeg kwiet.

Leeve ton,

iech vin t verschrikkelijk tot iech noets mie achter diech oan kin rije
Motorrije zal veur miech noets mie zien wat 't woar.

Mieljaar wat goan ver diech misse

 

Lieke 

 

onvergetelijk
onvergetelijk
 

 

(126) Commentaar
 

 
Volgende >

Advertenties